เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

 

MovyBook (หนังความรู้สู่ความรวย) อยู่ในความดูแลของ บริษัท เราเพื่อคุณ จำกัด ซึ่งมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้ใช้บริการทุกท่านเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

ดังนั้น ทางเราจึงต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทุกครั้งของการใช้บริการภายในเว็บไซต์ MovyBook มีข้อกำหนดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยห้ามนำวีดีโอ รูปภาพ หรือโลโก้ ไปเผยแพร่ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ขอให้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

1.ดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่

การดาวน์โหลด อัพโหลด ดัดแปลง หรือจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ ถือเป็นการทำซ้ำ และลอกเลียนแบบ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมหรือรับฟังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวตนได้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้

 

2.แชร์หรือส่งต่อ

ไม่ว่าจะเป็นบทความ รูปภาพ โลโก้ และวีดีโอที่เป็นงานลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ ห้ามแชร์หรือส่งต่อไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทุกช่องทาง โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร

 

3.อ้างอิงที่มาในทางที่ผิด

หากคุณกระทำการใดก็ตามแต่ ไม่ว่าจะทำบทความ วิดีโอ รูปภาพขึ้นมาเอง แต่กลับใช้ชื่อเว็บไซต์ของเราไปอ้างอิงในทางที่เสื่อมเสีย หรือหาผลประโยชน์ส่วนตน ถือว่ากระทำการไม่ถูกต้อง

 

4.แฮกหรือหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงงานลิขสิทธิ์

หากคุณแฮกหรือหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าว ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี และหากทำการลบลายน้ำดิจิตอลออกโดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้น จูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์

 

5.ปรับแต่งรูปภาพหรือวีดีโอ

การปรับแต่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอ พร้อมโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงและเผยแพร่งานลิขสิทธิ์นั้นต่อสาธารณชน

ฉะนั้น ทุกข้อตกลงดังกล่าว ต้องการให้ทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ MovyBook ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากทางเราพบเจอว่า มีการทุจริต หรือฝ่าฝืนตามข้อตกลง จะต้องขอดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบผ่าน FACEBOOK